Sử dụng Facebook clone sẽ không được thuê acc!
 
Do tình trạng hack/cheat quá nhiều, bên mình sẽ không hỗ trợ Facebook clone kích hoạt hoặc thuê acc.
ThuePUBG.com yêu cầu khách hàng sử dụng Facebook thật, thông tin thật và chính chủ.
Ngay kể cả việc sử dụng Facebook người khác cũng không được kích hoạt. 

Mọi khiếu nại/đền bù liên quan đến Facebook clone chúng tôi sẽ không hỗ trợ.

Facebook clone là gì?
Facebook clone là những Facebook mới lập, không có thông tin người dùng cụ thể hoặc là những Facebook đã lập từ lâu nhưng ngưng hoạt động quá lâu. 

 

Chat với chúng tôi