Giới hạn thuê đối với tài khoản mới lập

 
Tài khoản mới đăng ký chỉ có thể thuê 1 tài khoản cùng lúc, số lượng tài khoản có thể thuê cùng lúc tăng dần theo số lượng acc đã thuê. 

VD: Hôm nay bạn thuê 2 tài khoản, 24h sau bạn có thể thuê 3 tài khoản cùng lúc. 
+ 0 là số tài khoản bạn đang thuê
+ 1 là số tài khoản tối đa bạn có thể thuê.

Chat với chúng tôi